Velg en side

Statsministeren sier forgjenger Jens Stoltenberg sov i den politiske smørebussen og har latt Norge sakke akterut i konkurransen med utlandet.

– Vi har nedsatt en produktivitetskommisjon for å se hva vi kan gjøre, men vi tror det har mye med investeringene deres bedrifter gjør i forskning og utvikling. Det gjør at de blir gode på prosesser i industrien, som bidrar til produktiviteten og avkastningen de får. I Sverige bruker næringslivet en langt større andel av BNP på forskning sammenlignet med Norge. Derfor er vi opptatt av å stimulere særlig det som er bedriftsnært, det som kan omsettes i utvikling og bedre produktivitet, sier Solberg.

Hun peker på budsjettøkninger for to norske verktøy: BIA-midlene finansierer forskning i bedrifter basert på deres egne strategier og Skattefunn-ordningen, et fradrag for utgifter knyttet til forskning og utvikling.

 

 

Aftenposten 18 feb 2014

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Vil-lare-av-svenskenes-okonomi-glid-7474500.html#.UwpH6uN5Ojs