Statsministeren sier forgjenger Jens Stoltenberg sov i den politiske smørebussen og har latt Norge sakke akterut i konkurransen med utlandet.

– Vi har nedsatt en produktivitetskommisjon for å se hva vi kan gjøre, men vi tror det har mye med investeringene deres bedrifter gjør i forskning og utvikling. Det gjør at de blir gode på prosesser i industrien, som bidrar til produktiviteten og avkastningen de får. I Sverige bruker næringslivet en langt større andel av BNP på forskning sammenlignet med Norge. Derfor er vi opptatt av å stimulere særlig det som er bedriftsnært, det som kan omsettes i utvikling og bedre produktivitet, sier Solberg.

Hun peker på budsjettøkninger for to norske verktøy: BIA-midlene finansierer forskning i bedrifter basert på deres egne strategier og Skattefunn-ordningen, et fradrag for utgifter knyttet til forskning og utvikling.

 

 

Aftenposten 18 feb 2014

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Vil-lare-av-svenskenes-okonomi-glid-7474500.html#.UwpH6uN5Ojs

Ikke gå glipp av nye støtteordninger!

Få tilsendt info om nye muligheter for lån, støtte og tilskudd sammen med nyttige tips og triks.

Vi sender maks to nyhetsbrev per måned. Du kan når som helst melde deg av igjen. 

Takk for din påmelding.