Vekstgaranti er et nytt virkemiddel fra Innovasjon Norge (for tiden under uttesting som pilot).

Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters  tilgang til bankfinansiering.

Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen.

Vekstgaranti vil utgjøre en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

Vekstgarantiordningen er foreløpig i en pilotfase.

Kontakt oss for nærmere informasjon.

Ikke gå glipp av nye støtteordninger!

Få tilsendt info om nye muligheter for lån, støtte og tilskudd sammen med nyttige tips og triks.

Vi sender maks to nyhetsbrev per måned. Du kan når som helst melde deg av igjen. 

Takk for din påmelding.