Velg en side

Vekstgaranti er et nytt virkemiddel fra Innovasjon Norge (for tiden under uttesting som pilot).

Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters  tilgang til bankfinansiering.

Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen.

Vekstgaranti vil utgjøre en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

Vekstgarantiordningen er foreløpig i en pilotfase.

Kontakt oss for nærmere informasjon.