Vi har skaffet innovasjonsmidler i forbindelse med utforming av forretnings – og innovasjonsstrategi og søknad om støtte til nye ortopediske produkter.
Vi har skaffet innovasjonsmidler til utvikling av sukkerfrie og ernæringsrike produkter. I tillegg digitalisering av logistikk (Den norske isbilen).
Vi har skaffet innovasjonsmidler til utvikling av nye produkter innenfor belegning og vedlikehold offshore og på land.
Vi har skaffet innovasjonsmidler til utvikling av nye avanserte produktløsninger for bruk i leveranser til oljeindustrien.
Vi har skaffet innovasjonsmidler til utvikling av nye teknologiske løsninger til bruk for systematisering av deler og utstyr i olje – og gassindustrien.
Vi har skaffet innovasjonsmidler til utvikling av nye teknologisk revolusjonerende betjeningskonsepter innenfor bedriftshelsesektor.
Vi har skaffet innovasjonsmidler til utvikling av nye laboratorieskap for ledende norsk nisjebedrift.

Et lite utvalg av våre referanser