Velg en side

Oppstartlån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomført, har vi andre finansieringsmuligheter.

Hvem kan få oppstartlån?

Bedrifter som:

 • er registrert i enhetsregisteret som AS
 • er yngre enn fem år
 • har ambisjoner og betydelig vekstpotensial
 • kan dokumentere et betalingsvillig marked
 • har planer og budsjett for videre utvikling
 • har nødvendig kompetanse for å realisere planene
 • er innovative

Hva kan oppstartlån brukes til?

Oppstartlån skal finansiere etablering og forberedelser til vekst. Et lån i tidligfase passer ikke for alle oppstartbedrifter, men dersom du har med investorkapital som er minimum 40 % av lånebeløpet vil det kunne gi mer kapital inn i selskapet. Dermed får bedriften lenger tid til å få utviklet og bekreftet forretningsmodellen. Den private kapitalen må komme inn i selskapet sammen med lånet.

Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter selskapet skal gjennomføre, men det må legges frem troverdige planer for utviklingen av selskapet. Typiske aktiviteter er knyttet til kommersialisering av ny teknologi, oppstart og drift.

Lånebetingelser:

Lånet skal matches med frisk kapital som kommer inn i bedriften samtidig med lånet. Egeninnsats, det vil si egne timer, kan ikke erstatte frisk kapital. Lånet gis som et gjeldsbrev.

 • Lånebeløpet er maksimalt 1.5 millioner kroner
 • Lånet er avdragsfritt i fire år, og etter fire år lånet tilbakebetales i sin helhet
 • Rentefritt i to år, deretter 4,7 % rente. Med to avdragsfrie år gir det en nominell rente på 2.87 %
 • Utbetales i takt med den private kapitalen (min 500.000 kroner / tranche)
 • Ingen betalingsanmerkninger på bedriften, nøkkelpersoner eller kausjonist

Sikkerhet/annet:

 • Kausjon på 20%, solidaransvar
 • Betjeningsevne må sannsynliggjøres forhold til renter i år 3 og 4
 • Plan som sannsynliggjør innfrielse etter år fire

Bankgaranti kan normalt ikke godkjennes som erstatning for kausjon. Investors erfaringer og muligheter til å gjøre oppfølgningsinvesteringer vurderes.

Kilde: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/finansiering/oppstartlan/