Om oss

Insitor ble etablert for å bistå innovative virksomheter med å få støtte og finansiering fra det offentlige virkemiddelapparatet. Vi kan i dag vise til et stort antall fornøyde kunder innenfor ulike bransjer og sektorer. Inngående kunnskap om aktuelle ordninger, og evne til å kommunisere på et språk som er lett forståelig for alle parter er sentrale suksesskriterier. Vi kan vise til at mer enn 98% av de søknader som er laget av oss har blitt godkjent og fått innvilget støtte eller finansiering.