Tilskudd

Tilskudd kan brukes til en rekke ulike formål for å bidra til å gjennomføre gode prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert.

Tilskudd gis primært til små og mellomstore bedrifter, men Innovasjon Norges rammer er større i distriktene enn i sentrale strøk.

Det er i prinsippet ingen bransje eller næringsmessige begrensninger.

Reglene om statsstøtte i EØS-avtalen har definert hvilke formål det kan gis tilskudd til:

  • SMB-støtte til konsulentbistand og andre tjenester og aktiviteter
  • Støtte til opplæring
  • Støtte til FoUoI (forskning, utvikling og innovasjon)
  • Støtte til investeringer
  • Støtte til andre formål (bagatellstøtte)
  • Regional støtte til små nyetablerte bedrifter

De maksimale tilskuddssatser avhenger formål, bedriftsstørrelse og lokalisering, men ligger som hovedsak i intervallet 10-40 %.