Innovasjonskontrakt

Innovasjonskontrakter er en av Innovasjon Norges største og mest markedsnære tilskuddsordninger.

Programmet skal fremme utvikling av nye og innovative produkter, tjenester og løsninger nasjonalt og internasjonalt.

For SMB-segmentet
Tilskudd gis i hovedsak til små og mellomstore bedrifter (SMB) med kompetanse, evne og kapasitet til å løse utviklingsbehov hos krevende kundepartnere. Fellesnevnere for målgruppen er:

  • Bedrifter med utviklingsprosjekt som representerer et innovasjonsløft og en nyhet innen sitt markedsområde.
  •    Prosjektresultatene har et betydelig marked utover leveransen til kundepartneren.
  • Offentlig støtte er utløsende for prosjektets gjennomføring.

Prosjektene er forventet å ha en varighet mellom 1-3 år. Behandlingstiden er 1-3 måneder og det er løpende saksbehandling. Innovasjonskontrakt har for øvrig ingen tematiske eller geografiske begrensninger og det stilles vesentlig lavere krav til forskningshøyde enn eksempelvis SkatteFUNN.

Støtter hele innovasjonsprosessen
Et innovasjonskontrakt-prosjekt kan føres helt frem til en før-kommersiell prototyp (produkt, prosess eller systemløsning). Det kan også inneholde uttesting og oppfølging av om prototypen oppfyller spesifikasjonene, inklusive nullserieproduksjon. Gjennomsnittlig søknadsbeløp er 1,5 MNOK, men størrelsen på tilskuddene vurderes fra prosjekt til prosjekt, avhengig av hva som er nødvendig for å utløse prosjektene og av begrensninger gitt av EUs statsstøttereglement.

Omfattende og lærerik søknadsprosess
Alle aspekter ved innovasjonsprosjektet må beskrives i en omfattende søknad og det stilles krav til fremdriftsplan, budsjett, finansieringsplan og driftskalkyle. Interne- og eksterne risikofaktorer og de økonomiske forutsetningene for prosjektet skal avdekkes. Prosessen krever at vi tvinger frem svar på kritiske spørsmål ved prosjektet som ellers kan oversees og på den måten kan søknadsprosessen ofte være av stor verdi i seg selv.