Horizon 2020

Horizon 2020 er betegnelsen på Eus virkemiddelapparat som nå har kr 640 mrd til disposisjon for gode og fremtidsrettede innovasjonsprosjekter.

Noen aktuelle satsingsområder/bransjer:

‐ Energi

‐ Vareproduksjon og prosessering

‐ Transport

‐ IKTog data

‐ Fiskeri og havbruk

‐ Nanoteknologi og avanserte materialer

‐ Miljø og grønn teknologi

‐ Helse og omsorg

‐ Bygg og anlegg

I utgangspunktet er det mulig å få støtte til alle stadier i et innovasjonsprosjekt

(fra idè til marked) herunder også eks omstillingsprosesser.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/