Velg en side

«Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst.»

Ønsker du å se om din bedrift kan motta støtte? Vi har suksessrate på 98% og gode referanser.

Ta uforpliktende kontakt med oss her. 

Kilde: Innovasjon Norge