Velg en side

Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

«Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Tilskudd til innovasjonsprosjekter...

Serviceløfte SkatteFUNN 2020

Alle søknader som sendes inn innen 01. mai vil bli behandlet innen 01. juli.  Dette gir bedriftsledere større forutsigbarhet når prosjekter skal gjennomføres. Mange bedriftsledere vet ikke selv at prosjektene som er planlagt kan motta offentlig støtte, og det er her...

Oppstartslån

Oppstartlån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomført, har vi andre finansieringsmuligheter. Hvem kan få oppstartlån?...

Vekstgaranti

Vekstgaranti er et nytt virkemiddel fra Innovasjon Norge (for tiden under uttesting som pilot). Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters  tilgang til bankfinansiering. Gjennom ordningen tilbyr...

Absolutt mulighet for petroleumsrettede fag i Horisont 2020

Teknologikunnskapen i olje- og gassindustrien kan brukes til å svare på samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Forskningsrådet har funnet nesten 100 aktuelle utlysninger for petroleumsrelaterte teknologier. – Mulighetene for offshore- og petroleumsteknologiene er...