Velg en side

Absolutt mulighet for petroleumsrettede fag i Horisont 2020

Teknologikunnskapen i olje- og gassindustrien kan brukes til å svare på samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Forskningsrådet har funnet nesten 100 aktuelle utlysninger for petroleumsrelaterte teknologier. – Mulighetene for offshore- og petroleumsteknologiene er...

Vil lære av svenskenes økonomi-gild

Statsministeren sier forgjenger Jens Stoltenberg sov i den politiske smørebussen og har latt Norge sakke akterut i konkurransen med utlandet. – Vi har nedsatt en produktivitetskommisjon for å se hva vi kan gjøre, men vi tror det har mye med investeringene deres...