Velg en side

Teknologikunnskapen i olje- og gassindustrien kan brukes til å svare på samfunnsutfordringene i Horisont 2020. Forskningsrådet har funnet nesten 100 aktuelle utlysninger for petroleumsrelaterte teknologier.

– Mulighetene for offshore- og petroleumsteknologiene er spredt rundt i hele bredden av Horisont 2020s syv samfunnsutfordringer med tilhørende arbeidsprogrammer for 2016-2017. Kunnskapen og løsningene utviklet i petroleumssektoren er verdifulle bidrag når Europa skal løse helt andre utfordringer, sier Marianne Haavardsholm Aandahl, NCP for offshore- og petroleumsteknologi i Forskningsrådet.

– Tiden er inne for at forskningsmiljøer og industri i petroleumssektoren ser verdien i det de kan i en ny og videre sammenheng. Kan du lage en avansert robot som går på havbunnen til oljeindustrien, kan du vel også designe en selvgående enhet som kan brukes i Middelhavet for å oppdage forurensing eller mennesker i nød, sier hun.

Nesten hundre utlysninger

– Kan du lage avanserte fabrikker på havbunnen, kan du trolig også lage gode løsninger på land, sier NCP Marianne Haavardsholm Aandahl.  (Foto: Forskningsrådet)Avdeling for petroleum i Forskningsrådet har identifisert ca. 90 relevante utlysninger, sortert dem og informerer nå aktuelle og potensielle aktører i petroleumssektoren.

– Leveranser, metoder og løsninger som brukes i denne virksomheten er gjennomgående svært avanserte, kunnskapsintensive og testet i krevende miljøer. Dette må vi dra fordel av, sier Aandahl.

Den sorterte listen er en meny for aktørene, bedrifter, institutter og universitetsmiljøer.

Kan brukes «overalt»

Offshore- og undervannsteknologi kan være aktuell innenfor avansert industriproduksjon, IKT, helse, romfart, matsikkerhet, bølgekraft, vindkraft, geotermisk energi, CO2-lagring, havbruk, maritim overvåking, arktisk teknologi, og nye måter å begrense og håndtere maritim forurensing på.

– Et sterkt norsk område er for eksempel sensorer og roboter under vann. Denne kunnskapen kan kanskje også brukes som utgangspunkt for teknologi til selvgående, ubemannede kjøretøyer som kan patruljere jordbruksareal i ulendt terreng, eller til grenseovervåkingssystemer i ubebodde områder av Europa, spør Aandahl.

Norske offshore- og petroleumsindustri er også gode på moderne industridesign og effektive produksjonsmetoder.

– Leverandørindustrien er vant til å levere avanserte og kompakte dippedutter og systemer, både IKT og industrielt. Kan de lage undervannsfabrikker, bør de kunne vurdere å gjøre det i et rom på land også. Det kan handle om å endre på hvordan man skal definere sin kjernevirksomhet, sier hun.

Allerede med i prosjekter

GasSecure AS er med i et IKT-prosjekt i Horisont 2020 som skal gjøre måling av gass mye rimeligere. Det fire år lange prosjektet ledes av det finske forskningsinstituttet VTT der GasSecure er med som bruker av den nye teknologien. Selskapet utvikler og leverer trådløse gassdetektorer til olje- og gassinstallasjoner.

– Vi ble kontaktet av VTT som hadde fått tips om oss, og så at denne teknologien kunne anvendes for å måle metanutslipp i olje- og gassindustrien. I dag kan du ikke måle slike lekkasjer pålitelig nok til en tilstrekkelig lav pris, sier forskningsdirektør Håkon Sagberg i GasSecure, en del av Dräger-konsernet.

Mindre utslipp av metan betyr mindre klimapåvirking, men også sparte penger. Anslagsvis forsvinner to til tre prosent av metangassen som produseres, i atmosfæren.

Horisont 2020 inviterer i også til petroleumsrelevant forskning, for eksempel under samfunnsutfordringen «sikker, ren og effektiv energi».

Prosjektet GeoWell fikk tilslag på søknaden i august 2015. Her er IRIS AS og Statoil ASA partnere, sammen med bedrifter og institutter fra Nederland, Tyskland og Island. Prosjektet handler om teknologi for overvåking av geotermiske brønnkonstruksjoner.

Muligheter for alle

– I tillegg til de tematiske samfunnsutfordringene omfatter H2020 en rekke virkemidler hvor alle teknologier, sektorer og bransjer kan søke på like fot. Her er det teknologiutvikling og muligheten for nyskaping som har relevans, ikke fagtilhørighet. Det er altså ingen bransje-begrensninger – alle sektorer og teknologier kan søke, sier Aandahl.

 

 

Artikkel:

http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Nyheter/Absolutt_muligheter_for_petroleumsrettede_fag_i_Horisont_2020/1254014701924/p1253988679434